Β. Λυρούδης – Ασθενής με καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης