Διοισοφάγειος Ηχοκαρδιογραφία


Διοισοφάγειος Ηχοκαρδιογραφία

Η διοισοφάγειος υπερηχοκαρδιογραφία ειναι μια εξειδικεύμενη υπερηχογραφική μέθοδος απεικόνισης του καρδιαγγειακού συστήματος μέσω της γαστροοισοφαγικής οδού.Αυτό βοηθάει στην ενίσχυση του σήματος και ως αποτέλεσμα παρέχει με εξαιρετική καθαρότητα και ευκρίνεια κατανοητές εικόνες νόσων της καρδιάς σε σχέση με τον απλό υπέρηχο( triplex ) .Επιπλέον το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα διενεργείται σχετικά εύκολα ακόμα και σε ασθενείς που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Έχει όλες τις δυνατότητες της απλής υπερηχογραφίας(τriplex) και επιπλέον το πoλύ σημαντικό την δυνατότητα της τρισδιάστατης ( 3D) απεικόνισης και έτσι μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα η ανατομία η λειτουργία και η ροή του αίματος στην καρδιά.Σήμερα περίπου το 10% -15% των ασθενών που υποβάλλονται σε απλό υπέρηχο καρδιάς χρειάζεται συμπληρωματική εξέταση με διοισοφάγειο υπέρηχο καρδιάς.Επίσης έχει καταστεί αναπόσπατο μέρος της σύχγρονης καρδιαγγειακής χειρουργικής για την αναγνώριση προηγουμένως αδιάγνωστων ανωμαλιών οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την χειρουργική διαδικασία η την έκβαση του ασθενή , καθώς και για την εκτίμηση του αποτελέσματος της εγχείρησης.

Ενδείξεις διενέργειας διοισοφαγείου υπερήχου καρδιάς • Διερεύνηση εστίας καρδιογενούς εμβολής: ανίχνευση θρόμβων στον αριστερό κόλπο ,και στο στο ωτίο αυτού ( σε ασθενείς με ισχαιμικό αγγειακό επεισόδιο).
 • Ανίχνευση ελλειμάτων του μεσοκολπικού διαφράγματος : μεσοκολπική επικοινωνία, ανοιχτό ωοειδές τρήμα ( pfo).
 • Eκτίμηση ενδοκαρδιτίδας- εκβλαστήσεων και των επιπλοκών της.
 • Εκτίμηση βαλβιδοπαθειών και ιδιαίτερα της μιτροειδούς βαλβίδας( πρόπτωση , ανεπάρκεια), αυτόχθονων και προσθετικών.
 • Συγγενής καρδιοπάθεια.
 • Εκτίμηση ενδοκαρδιακών μαζών ( όγκων, θρόμβων)
 • Κολπική μαρμαρυγή: Eκτίμηση και ανίχνευση θρόμβου στο ωτίο του αριστερού κόλπου προ ηλεκτρικής ανάταξης και κατά την διάρκεια της κατάλυσης( αblation) της αρρυθμίας.
 • Ανεύρεση βλαβών της αορτής: Ανιούσα αορτή , αορτικό τοξο , κατιούσα αορτή και ιδιαίτερα μιας επείγουσας κατάστασης του διαχωρισμού της αορτής.
 • Εκτίμηση ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση
Αντενδείξεις διενέργειας της εξέτασης • Μη συνεργάσιμος ασθενής ή πρόσφατη λήψη φαγητού.
 • Πρόσφατο χειρουργείο οισοφάγου η ανωτέρου γαστρεντερικού συστήματος.
 • Ιστορικό δυσφαγίας ,εκκολπώματα ,κιρσοί οισοφάγου
 • Ενεργός αιμορραγία ανωτέρου γαστρεντερικού συστήματοςΠροετοιμασία και διενέργεια εξέτασηςΗ διοισοφάγειος ηχοκαρδιογραφία αποτελεί μια μέθοδο που μοιάζει με την γαστροσκόπηση με την διαφορά οτι ο καθετήρας γαστρόσκοπησης στην άκρη του φερει υπερηχητικό μορφοτροπέα( ηχοβολέα) αντί για οπτική ίνα.

Ο ασθενής πρέπει να ειναι νηστικός επι τουλάχιστον 6 ώρες και 4 ώρες από υγρά. Ενημερώνεται για την αιτία της διενέργειας της εξέτασης και του εξηγείται ολόκληρη η διαδικασία.

Στο κέντρο μας χορηγείται ως ρουτίνα ελαφρά μέθη για να είναι πιο άνετη και φιλική η εξέταση για τον ασθενή.

Γίνεται τοποθέτηση φλεβικής γραμμής, προώθηση του ηχοβολέα στον οισοφάγο με ταυτόχρονη παρακολούθηση κα θόλη την διάρκεια της εξέτασης των ζωτικών λειτουργιών ( αρτηριακή πίεση κορεσμός του αίματος σε οξυγόνο, ηλεκτροκαρδιογράφημα).

Διαρκεί συνήθως 15 λεπτά ανάλογα και με την σοβαρότητα της πάθησης. Μετά την ολοκλήρωση της ο ασθενής παραμένει για 30 λεπτά περίπου εντός του κέντρου μας. Ο εξεταζόμενος επιστρέφει μετά στην δραστηριοτητά του με την οδηγία να σιτιστεί 1,5 ώρα μετά την εξέταση.

ΜΕΓΕΘΟΣ Α- Α+
Scroll to Top