Προαθλητικός Έλεγχος (Triplex Καρδιάς)


Προαθλητικός Έλεγχος (Triplex Καρδιάς)

Τα οφέλη της άσκησης για την υγεία είναι πολλαπλά όσον αφορά το καρδιαγγειακό σύστημα. Μεταξύ άλλων συμβάλλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και των επιπέδων χοληστερόλης, στη ρύθμιση του σακχάρου αίματος, στην πρόληψη της παχυσαρκίας, στον περιορισμό του καπνίσματος καθώς και στην αντιμετώπιση του άγχους και της κατάθλιψης.

Παρά την αύξηση και πρόοδο των σύγχρονων διαγνωστικών μεθόδων όμως οι αιφνίδιοι θάνατοι αθλητών στα γήπεδα εξακολουθούν να συμβαίνουν και μάλιστα να αυξάνονται διαχρονικά. Υπό αυτό το πρίσμα, η δημοσιοποίηση περιστατικών αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε αθλητές ή νέους ανθρώπους γενικότερα προκαλεί συνήθως έντονο ενδιαφέρον και ανησυχία, καθώς τα άτομα αυτά θεωρούνται συνήθως απόλυτα υγιή.

Παρ’ όλα αυτά, οι αθλητές μπορεί να παρουσιάζουν καρδιακές παθήσεις ή συγγενείς ανωμαλίες, οι οποίες μπορεί να προδιαθέτουν σε καρδιακά προβλήματα. Επιπρόσθετα, η έντονη αθλητική δραστηριότητα θεωρητικά μπορεί να πυροδοτήσει επικίνδυνους μηχανισμούς (αρρυθμίες κ.λπ.) σε άτομα με υποκείμενη καρδιακή ή αγγειακή νόσο η οποία παρέμενε αδιάγνωστη στο παρελθόν. Επομένως, η ανάγκη του συστηματικού προαγωνιστικού καρδιολογικού ελέγχου των αθλητών βασιζόμενη σε σαφή διαγνωστικά κριτήρια κρίνεται επιτακτική.

ΑΙΤΙΑ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ

Σε ηλικίες κάτω των 35 ετών η συντριπτική πλειοψηφία αυτών αποδίδεται σε διάφορα οικογενή –κληρονομικά κυρίως καρδιακά νοσήματα, με συχνότερη την HCM( Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια). Αντιθέτως, σε ηλικίες άνω των 35 ετών, το πιο συχνό αίτιο είναι η στεφανιαία νόσος. Άλλες λιγότερο συνήθεις αιτίες είναι η μυοκαρδίτιδα, η διατατικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια, το σύνδρομο Marfan και η ΑRVC( Αρρυθμιογόνος δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας). Στα πολύ σπάνια αίτια περιλαμβάνεται η στένωση αορτικής βαλβίδας, τα σύνδρομα προδιέγερσης (σύνδρομο Wolf-Parkinson-White) και οι καναλοπάθειες (σύνδρομο μακρού QT, σύνδρομο Brugada, σύνδρομο βραχέος QT).

Παρούσα Κατάσταση

Στην Ελλάδα σύμφωνα με την προσφατη Ελληνική νομοθεσία θεσπίστηκε η υποχρεωτική κάρτα υγείας υγείας των αθλητών ως αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση της γίνεται πλέον μόνο από ειδικό καρδιολόγο για να αποφευχθούν περιστατικά λανθασμένης διάγνωσης η υπερδιαγνώσεων από μη καρδιολόγους ιατρούς.Πρωτόκολλο καρδιολογικού ελέγχου αθλητών

 
Ο προαθλητικός έλεγχος δεν είναι μια απλή εξέταση ρουτίνας, αλλά αποτελεί σύμπλοκη διαδικασία και σημαντική πρόκληση για τον κλινικό ιατρό.
 
Περιλαμβάνει:
 
  • Ατομικό και οικογενειακό ιστορικό. Κάθε αθλητής θα πρέπει να ελέγχεται για συμπτώματα θωρακικού άλγους ή δυσφορίας κατά την άσκηση, συγκοπτικά ή προσυγκοπτικά επεισόδια, δύσπνοια ή εύκολη κόπωση μη συμβατή με το επίπεδο της σωματικής αθλητικής δραστηριότητας, συστολική υπέρταση.Έλεγχος για το αν κάποιο μέλος της οικογένειας είχε εμφανίσει καρδιακό επεισόδιο ή αιφνίδιο θάνατο πριν την ηλικία των 50 ετών λόγω καρδιαγγειακής νόσου, καθώς και αν υπάρχει ιστορικό HCM, διατατικής μυοκαρδιοπάθειας, ARVC, συνδρόμου Marfan, κλινικά σημαντικών αρρυθμιών Έλεγχος για το αν κάποιο μέλος της οικογένειας είχε εμφανίσει καρδιακό επεισόδιο ή αιφνίδιο θάνατο πριν την ηλικία των 50 ετών λόγω καρδιαγγειακής νόσου, καθώς και αν υπάρχει ιστορικό HCM, διατατικής μυοκαρδιοπάθειας, ARVC, συνδρόμου Marfan, κλινικά σημαντικών αρρυθμιών.
  • Κλινική εξέταση. Μείωση ή καθυστέρηση των περιφερικών σφύξεων Παρουσία πρόσθετων καρδιακών τόνων ή φυσημάτων από την ακρόαση της καρδιάς.
  • Αρρυθμία. Αυξημένη αρτηριακή πίεση (>140/90mmHg) ή διαφορά πιέσεων μεταξύ των δύο άκρων πάνω από 10mmHg. Χαρακτηριστικά από το μυοσκελετικό σύστημα ή τους οφθαλμούς τα οποία να υποδηλώνουν π.χ. σύνδρομο Marfan.
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα.
  • Υπέρηχος καρδίας(triplex). Πρέπει να πραγματοποιείται σε όλους τους αθλητές που επιδίδονται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά αθλήματα( ποδόσφαιρο-μπασκετ κ.α) και σε κάθε αθλητή με οικογενειακό ιστορικό υπερτροφίας αριστερής κοιλίας, ARVC ή αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, καθώς και σε περιπτώσεις με παθολογικό ΗΚΓ ή συμπτωματολογία κατά τη διάρκεια της άσκησης.Ειναι εξαιρετικά χρήσιμος και απαραίτητος γιατι μπορεί να αναδείξει προβλήματα στην κάρδια που δεν μπορεί να τα ανιχνέυσει το καρδιογράφημα(φυσήματα και βαλβιδοπάθειες και μυοκαρδιοπάθειες).
  • Holter ρυθμου 24ωρου: Σε περίπτωση αρρυθμιών
 • Δοκιμασία κόπωσης
ΜΕΓΕΘΟΣ Α- Α+
Scroll to Top